Gen? Dinamik ve Azimli...
2008 y??da ticari faaliyetine ba?ayan ?rketimiz, ge?n bu k?a zaman i?nde uzun bir yol kat etmi?ve g?a piyasas?da kendi gurubu i?nde b?? bir ba?r?elde ederek,
T?kiye'nin b?? markalar?ile ?l?maya ba?am?, kendi ma?zalar??AVM standlar?? a??, gerek kendi ara?filosu gerekse anla?al? kargo firmas?ile m?terilerine hizmet
vermi?ir ve vermeye de devam etmektedir.

Ba?r??? kayna?, piyasada takdir g?en azmimiz, ticari prensiplerimiz, ?l?ma d?enimiz, sayg??rekabet anlay???, ?enli ve temiz hizmetimiz, i?ortaklar??la olan
samimi irtibat?? ve ahlakl?ticaretin her zaman kazand?aca?na olan inanc??, kaliteye ?em veren, sa??l?ve ?enli, titiz markalar? ??lerini kullanmak isteyen sizler gibi de?rli m?terilerimizle ufkumuzu geni?eterek, daha iyi daha kaliteli ??ler ve hizmet sunma anlay???, i?ilir kadromuz, hi??? vermedi?miz m?teri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlay???d?...

?rket M???br /> Mustafa ERDO?N
Kaliteli Hizmet Anlay??..
  • Potansiyel Kadro...

  • Prensipli ve ?enli...

  • At??c? ve Payla?mc?..